«

Тра 12

Що таке біосфера і яке місце займає людина в ній

Біосфера — це жива оболонка Землі; сукупність усіх живих організмів планети, що перебувають у взаємозв’язках між собою та рештою природи. Біосфера об’єднує всі царства живих організмів, всю біоту: тварини, рослини, гриби, бактерії, віруси. Часто під терміном біота розуміють лише тваринний та рослинний світ (чому?).

Географічно та екологічно біосфера поділяється на біоценози — просторово єдині спільності біоти. Біоценоз складається, відповідно, з фітоценозу (рослини) та зооценозу (тварини). Якщо додати сюди й інші природні компоненти, то отримаємо біогеоценози, або ландшафти

що таке біосфера біорізноманіття біосфери

Жива оболонка Землі дуже строката, на різних материках проживають різні види та угруповання рослин і тварин, що формує ціннє для природи біорізноманіття. Біота має унікальну здатність активно впливати на інші природні компоненти: гірські породи, воду, повітря, грунти. Саме тому біосфера глибоко проникає в інші геосфери, тому її межі часто ототожнуюють з межами географічної оболонки загалом. Тож збереження унікального видового багатства біосфери, лісів та інших біоценозів є одним із найважливіших завдань людства в епоху, коли ми все більше руйнуємо природне середовище.

Що таке грунт?

що таке грунт профіліГрунт — це тонкий родючий поверхневий шар земнох кори, який формується внаслідок спільної дії всіх інших природних компонентів. Формування грунуту відбувається на материнській гірській породі, яка зазнає впливу води, повітря та живих організмів. Це наче бонус від природи: збери чотири компоненти, і отримай п’ятий. Унікальною особливістю грунту є його родючість, що досягається за рахунок гумусу — продукту життєдіяльності рослин і тварин. Грунтова оболонка планети отримала назву “педосфера”. Оскільки грунтовий покрив включає частини всіх інших оболонок, тому в школі педосферу не розглядають на рівні з ними як складову географічної оболонки.

Існує багато типів грунтів, які часто є названими за кольором його профілю: чорноземи, буроземи, коричневі, червоні фералітні, червоноземи, жовтоземи та ін. Інколи вони отримують назву за основним грунтотвірним процесом чи переважаючим рослинним покривом: дерново-підзолисті, тундрові глейові, сірі лісові, торфово-болотні, лучні та ін. Кожен різновид ландшатів має свій тип грунту (чому?).

Грунтотвірний процес триває сотні й тисячі років. Людина здавна використовує земельні ресурси, зокрема для ведення сільського господарства, активно втручаючись в цей стрункий природний процес, тому грунт втрачає свої якості або взагалі руйнується. Після руйнування людиною він майже не має шансів відновитися самотужки.

Що таке ноосфера, сталий розвиток, раціональне природокористування?

Людина змінює природу. За останні кілька сотень років ми з пересічного виду тварин стали тими, хто визначає обличчя Землі. Тобто, людський розум перетворився в ще одну геологічну силу планети. Новий стан біосфери (до якого homo sapience все ж належить) з новою роллю людини в ній називається ноосфера.

що таке сталий розвиток раціональне природокористуванняНа планеті вже практично немає куточка, який би не зазнав впливу людини, переважно негативного. Звідси так звані глобальні проблеми людства, серед них чільне місце посідають екологічні — наслідок руйнівної діяльності цивілізації. До найгостріших проблем належать проблеми збереження зникаючих видів рослин і тварин, екваторіальних лісів, забруднення Світового океану та ін. Навіть у вашій місцевості знайдуться подібні проблеми, наприклад, засмічений ліс чи забруднена річка.

Це загрожує не тільки природі, а й людству. Наші діти та онуки отримають у спадок брудну та збіднену планету, яка все ще залишається єдиним домом для людства. Тож з метою попередження цього була розроблена концепція сталого розвитку — використання багатств природи не б збиток задоволення потреб прийдешніх поколінь.

Основною цієї концепції є раціональне природокористування (“раціо” з латини означає розум): заощадження вичерпних невідновлюваних ресурсів (корисних копалин), створення заповідних територій, перехід на відновлювані джерела енергії (не спалювати вугілля чи нафту, а виористовувати необмежену енергію Сонця, вітру, хвиль, внутрішнього тепла Землі), зменшення забруднення довкілля, висадження лісів, проводити рекультивацію (відновлення) порушених господарською дільністю територій та ін.


Мітки: що таке біосфера, що таке сталий розвиток, що таке раціональне природокористування, що таке грунт, що таке біоценоз

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016
Share the joy
  •  
  •  
  •  
  •  

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Ви можете використовувати ці теги HTML: